Bir çok sektörde hizmet veren veya/üretim de bulunan, çok ortaklı ve çok uluslu, bulundukları bölgenin ekonomisinin devamını sağlayan hatta dünya ekonomisine etki edecek kadar önemli yatırımlar yapan global şirketlerinin ekonomik değerlerinin objektif olarak belirlenmesi, yıllık, dönemlik, sektörel, uluslararası verim, başarı, arz/talep oranları gibi ekonomik veriler, vadeli işlem piyasaların da işlem gören Borsa Endeksi adı verilen bir göstergenin ölçütlendirilmesi sonucu tespit edilmektedir. Borsa Endeksleri, halka açık olmaları gibi belirli kriterlere uygun olan şirketlerin çeşitli finansal piyasalarda işlem gören hisse senetlerinden meydana gelirler. Bu sebeple Hisse Senetleri Endeksleri alt başlığında yer alırlar.

Borsa Endekslerinden elde edilen veriler, endekse konu olan şirketler arasında özellikle sektörel bazda bir kıyaslama meydana getirecek, dolayısıyla bir sıralama oluşturacaktır. Şirketler bu sıralamada geride kalmamak için iyileştirme çalışmalarını hızlandıracaklar hatta bir adım öne çıkabilmek için AR-GE çalışmalarına yöneleceklerdir. Yapılan işin değerlendirileceği bir gösterge olması çok doğru bir teşvik yöntemi olan Borsa Endeksleri kurumsal ve global olarak gelişim sürecini hızlandırmaktadır.